Międzynarodowy Dzień Kobiet 2024: inwestowanie w kobiety w miejscu pracy

Image

© bnein - stock.adobe.com

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2024 EU-OSHA opublikowała nowy dokument analityczny poświęcony aspektowi płci w telepracy i kluczowym wyzwaniom stojącym przed kobietami.

W dokumencie podkreślono wpływ przejścia na telepracę i modele hybrydowe i opisano, w jaki sposób zmiany te nieproporcjonalnie wpływają na dobrostan kobiet i ich integrację na rynku pracy.

W dokumencie wezwano do przeprowadzenia reform prawnych uwzględniających aspekt płci oraz dalszych badań nad dyskryminacją ze względu na płeć w politykach korporacyjnych i krajowych. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem analitycznym pt. Badanie aspektu płci w telepracy: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą sekcją tematyczną „Kobiety a bezpieczeństwo i higiena pracy”.