Informacje
25/06/2019

Innowacyjne narzędzie oceny ryzyka w miejscu pracy zyskuje światowy zasięg

Agency staff with Daimler's health and safety representatives.

Mimo że narzędzia OiRA EU-OSHA są skierowane głównie do mikro- i małych przedsiębiorstw, Daimler, międzynarodowy producent samochodów, wykorzystał je do stworzenia i dostosowania narzędzia oceny ryzyka w miejscu pracy. Platforma OiRA została pierwotnie opracowana w celu zapewnienia partnerom krajowym (takim jak ministerstwa lub inspekcje pracy) narzędzi oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są przeznaczone dla konkretnych sektorów i dostosowane do uwarunkowań krajowych.

Przeczytaj komunikat

Dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzi OiRA w celu przeprowadzenia własnej oceny ryzyka

Obejrzyj film przedstawiający, w jaki sposób korzystać z narzędzi OiRA do przeprowadzenia oceny ryzyka