Infografika dotycząca nowych zasobów na temat pracy za pośrednictwem platform cyfrowych

Image

© EU-OSHA

Praca za pośrednictwem platform internetowych obejmuje wiele różnych miejsc pracy i pracowników stojących w obliczu bardzo zróżnicowanych wyzwań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). Aby poszerzyć gamę narzędzi zwiększających świadomość na temat priorytetowego obszaru kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy, EU-OSHA udostępnia:

Infografika przedstawiającą pokrótce fakty i dane liczbowe, najważniejsze sektory, możliwości, wyzwania i inicjatywy mające na celu zapewnienie, by praca za pośrednictwem platform internetowych miała na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Prezentacja PowerPoint przedstawiająca, jakie skutki dla BHP ma praca za pośrednictwem platform internetowych, dostępna w kilku językach.

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o pracy za pośrednictwem platform internetowych