Informacje
16/10/2019

Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach – budownictwo i rolnictwo

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

W dniu 16 października w Brukseli EU-OSHA organizuje konferencję nt. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP) w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwa (MMP) in w Europie. Wydarzenie to skupia się w szczególności na sektorach wysokiego ryzyka: budownictwa i rolnictwa, a udział w debacie wezmą główni sektorowi partnerzy społeczni.

Poprawa BHP w MME ma priorytetowe znaczenie dla UE i EU-OSHA. Rezultatem naszego najnowszego dużego projektu nt. BHP w MMP są liczne publikacje w wielu językach. Przedstawiają one nowe badania nt. na przykład dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań.

Dowiedz się więcej o konferencji

Przeczytaj o BHP w europejskich MME

Przeglądaj nasze publikacje nt. BHP w MME