Wpływ pracy za pośrednictwem platform internetowych na pracowników służby zdrowia i opieki społecznej

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Sektor opieki zdrowotnej i społecznej, w którym zatrudnionych jest około 10% ogółu pracowników w wielu państwach członkowskich UE, stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Cyfryzacja i wprowadzenie pracy platformowej przekształciły ten sektor, ponieważ stworzyły nowe zagrożenia i możliwości w zakresie BHP związane z fizycznym i psychospołecznym dobrostanem pracowników.

W naszej najnowszej publikacji opisujemy istotne czynniki, które powinny znaleźć się w centrum uwagi decydentów politycznych, w tym różnorodność siły roboczej, przewagę kobiet (80%) oraz różnorodne formy zatrudnienia w sektorze.

Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami i zaleceniami zawartymi w dokumencie do dyskusji pt. „Praca za pośrednictwem platform internetowych w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej: wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy”.

Dowiedz się więcej o pracy za pośrednictwem platform cyfrowych.

Zapoznaj się z sekcją tematyczną dotyczącą opieki zdrowotnej i społecznej.