You are here

Informacje
29/04/2018

Podczas ICOH 2018 EU-OSHA poprowadzi sesję poświęconą planowi działania UE dotyczącemu substancji rakotwórczych.

Podczas XXXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ICOH 2018, który odbędzie się w dniach od 29 kwietnia do 4 maja w Dublinie, dyrektor EU-OSHA, dr Christa Sedlatschek, wyda na sesji wysokiego szczebla oświadczenie w sprawie zapobiegania nowotworom pochodzenia zawodowego. EU-OSHA poprowadzi również sesję specjalną „Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych: inicjatywy krajowe i unijne” wspólnie z przedstawicielem niderlandzkiego ministerstwa spraw socjalnych i zatrudnienia. Sesja ta skoncentruje się na inicjatywach realizowanych w ramach planu działania oraz na działaniach związanych z substancjami rakotwórczymi, realizowanych w ramach kampanii 2018–19 „Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi w zdrowych miejscach pracy”.

EU-OSHA przedstawi również prezentacje na temat innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, takich jak starzenie się i kobiety, OSHwiki oraz wartość BHP dla społeczeństwa. Zaprezentowany zostanie także plakat dotyczący rehabilitacji i powrotu do pracy.

ICOH 2018 to organizowany co trzy lata kongres, na którym spotykają się ważni członkowie międzynarodowej społeczności działającej w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

Więcej informacji o planie działania UE dotyczącym substancji rakotwórczych

Odwiedź nasz dział internetowy poświęcony substancjom niebezpiecznym