Informacje
28/08/2019

Jak nowe zmiany w pracy – egzoszkielety i innowacje społeczne – wpłyną na przyszłość BHP?

W dwóch nowych artykułach z prognozami przeanalizowano, jaki wpływ na BHP mogą mieć zmiany w zakresie pracy – jedna techniczna (wykorzystanie egzoszkieletów lub urządzeń wspomagających do noszenia na ciele), a druga nietechniczna – innowacje społeczne w pracy.

Charakter i organizacja pracy szybko się zmieniają, w miarę rozwoju technologii i przekształcania wymagań dotyczących umiejętności. Nowe (nietechniczne) sposoby pracy, takie jak nowe formy organizacji i przywództwa, partycypacja i upodmiotowienie pracowników i innowacje w miejscu pracy, przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb pracowników poprzez zapewnianie wysokiej jakości miejsc pracy, dobrostanu społecznego i elastyczności pod względem miejsca i czasu pracy, zmiany sposobów interakcji między współpracownikami oraz usuwania barier organizacyjnych. Inne technologie zaspokajają potrzeby fizyczne: np. egzoszkielety mają łagodzić obciążenie fizyczne i zapobiegać występowaniu chorób układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników.

Zmiany te wiążą się jednak z zagrożeniami. Co oznaczają dla bezpieczeństwa i higieny pracy? Przeczytaj nasze artykuły z prognozami i dowiedz się więcej.

Pobierz artykuł z prognozami na temat innowacji społecznych w pracy

Przeczytaj artykuł z prognozami na temat pojawiającego się stosowania egzoszkieletów

Odwiedź nową sekcję strony EU-OSHA poświęconą pojawiającym się zagrożeniom