You are here

Informacje
04/05/2017

Jak zmiany w TIK wpłyną na pracę w przyszłości?

EU-OSHA opublikowała raport w ramach swoich bieżących działań perspektywicznych. W projekcie analizowane jest to, w jaki sposób zmiany w technologiach informacyjno-komunikacyjnych oraz miejscu pracy będę wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

W raporcie przedstawione są wyniki pierwszej fazy projektu. Jego celem jest zidentyfikowanie i opisanie kluczowych tendencji i czynników stymulujących te zmiany. Ustalenia te będą wykorzystane na 2. etapie w celu opracowania zestawów scenariuszy opisujących możliwe i prawdopodobne wizje świata pracy w 2025 r. i powiązane wyzwania dla BHP.

Czy chcesz dowiedzieć się, z jakimi wyzwaniami dla BHP powiązanymi z TIK Europa przypuszczalnie będzie zmagać się w 2025 r.?

Przeczytaj raport “Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Kluczowe tendencje i czynniki stymulujące zmiany w technologiach informacyjno-komunikacyjnych i miejscu pracy)

Dowiedz się więcej o działaniach perspektywicznych EU-OSHA