Informacje

Back to highlights

W jaki sposób silny system zarządzania BHP może stworzyć kulturę dobrostanu w europejskim sektorze edukacji?

Image

© Pexels

Od ośrodków wczesnej edukacji po uniwersytety i szkoły jazdy, sektor edukacji może być stresujący i powodować pogorszenie dobrostanu psychicznego i fizycznego. Chociaż sektor edukacji może nie być uważany za najbardziej „zagrożony” sektor zawodowy pod względem bezpieczeństwa i zdrowia, profilaktyka zaburzeń psychospołecznych i mięśniowo-szkieletowych związanych z pracą może mieć istotne znaczenie. Silny system zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (BHP) obejmujący świadomość ryzyka i szkolenia może stworzyć pozytywną kulturę dobrostanu pracowników.

Najnowszy raport EU-OSHA na temat europejskiego sektora edukacji zawiera wskazówki dotyczące polityki w obszarach zarządzania BHP.

Przeczytaj raport i streszczenie: Edukacja – dane z europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Więcej informacji na temat uwzględniania BHP w edukacji

Zobacz narzędzie wizualizacji danych ESENER i uzyskaj więcej informacji na temat zarządzania BHP w europejskich miejscach pracy.