Informacje
27/09/2019

Jak zarządzać ryzykiem związanym z czynnikami rakotwórczymi w miejscu pracy?

© INSHT

Szacuje się, że nowotwory są główną przyczyną zgonów związanych z pracą w UE. Duża część nowotworów może być powiązana z narażeniem na czynniki rakotwórcze w pracy. Jako sygnatariusz planu działania dotyczącego substancji rakotwórczych EU-OSHA dąży do zwiększania świadomości na temat tych zagrożeń.

Nowy arkusz informacyjny wspierający kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy: Substancje niebezpieczne pod kontrolą”  udziela praktycznych wskazówek dotyczących unikania zagrożeń stwarzanych przez czynniki rakotwórcze w miejscu pracy i zawiera linki do przydatnych materiałów.

Przeczytaj arkusz informacyjny – wspólną publikację zatwierdzoną przez wszystkich partnerów planu działania

Odwiedź stronę internetową kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Znajdź więcej informacji i artykułów na temat nowotworów pochodzenia zawodowego