Informacje
16/12/2019

Jak cyfryzacja wpływa na bezpieczeństwo i higienę pracy?

Niewiarygodne możliwości technologii cyfrowych przekształcają miejsca pracy: ale co to oznacza dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników? Nasza nowa broszura zawiera przegląd bieżących działań Agencji w zakresie cyfryzacji — w tym ostatniego projektu prognostycznego — oraz jej wpływu na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

W broszurze pokazano, jak można minimalizować potencjalny negatywny wpływ cyfryzacji na BHP. Co więcej, przedstawiono, jak można wykorzystać technologie cyfrowe do ulepszenia działań zapobiegawczych w miejscach pracy.

Więcej informacji o wpływie cyfryzacji na BHP znajduje się w naszej broszurze

Prognozy dotyczące nowych i pojawiających się rodzajów ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z cyfryzacją do 2025 r. – podsumowanie w różnych wersjach językowych

Więcej informacji o naszym projekcie prognostycznym znajduje się na naszej stronie poświęconej cyfryzacji

Zapoznaj się ze sprawozdaniem „Zmieniający się charakter pracy i umiejętności w epoce cyfrowej” opublikowanym przez służby Komisji Europejskiej zajmujące się nauką i wiedzą.