Jak możemy chronić zdrowie i samopoczucie pracowników, gdy mamy do czynienia z niebezpiecznymi produktami leczniczymi?

Image

Nowe wytyczne Komisji Europejskiej oferują istotne porady dla pracodawców i pracowników dotyczące zarządzania narażeniem na niebezpieczne produkty lecznicze.

Mogą one wywoływać skutki rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne (CMR) u pracowników narażonych na ich działanie. Dlatego kluczowe znaczenie ma wprowadzenie odpowiednich praktyk zarządzania. 

Narażenie może dotyczyć zarówno pracowników opieki zdrowotnej, jak i osób sprzątających, pracowników pralni czy pracowników zajmujących się odpadami, a porady zawarte w przewodniku są dostosowane do grup pracowników potencjalnie narażonych.

Przewodnik ma charakter niewiążący, a udzielane porady nie naruszają przepisów krajowych, co oznacza, że można je dostosować do wszelkich wymogów prawnych danego kraju.

Zapoznaj się z Wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego zarządzania niebezpiecznymi produktami leczniczymi w pracy

Dowiedz się więcej