Informacje
09/10/2019

W jaki sposób można chronić pracowników podatnych na zagrożenia przed niebezpiecznymi substancjami?

Niektóre grupy pracowników są bardziej zagrożone niż inne, w przypadku narażenia na działanie substancji niebezpiecznych. Może mieć to miejsce, ponieważ pracownicy są niedoświadczeni, niepoinformowani lub fizycznie bardziej podatni na zagrożenia. Inne powody to częste zmiany pracy,lub praca w branżach, w których świadomość jest niska, albo gdy osoby te cechuje większa czy też inna wrażliwość fizjologiczna.

Nowy arkusz informacyjny EU-OSHA na temat pracowników podatnych na zagrożenia i substancji niebezpiecznych może służyć pomocą. Przedstawia on obowiązki pracodawców, wskazuje, które grupy pracowników są szczególnie podatne na zagrożenia, np. młodzi pracownicy, pracownicy migrujący czy pracownice w ciąży, oraz wyjaśnia,w jaki sposób uwzględnić ich potrzeby poprzez dokonywanie oceny ryzyka i stosowanie środków zapobiegawczych.

Przeczytaj arkusz informacyjny

Odwiedź stronę internetową kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 

Dowiedz się więcej na temat grup pracowników podatnych na zagrożenia