Jak zwiększyć zgodność z przepisami BHP – przegląd strategii wprowadzonych w Norwegii

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Środowisko pracy, przechodzące obecnie gwałtowne zmiany, stawia przed nami wiele wyzwań w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Zwiększenie zgodności z przepisami BHP od dawna jest celem prac prowadzonych na szczeblu europejskim i krajowym.

EU-OSHA przeanalizowała stan krajowych strategii i działań podejmowanych w celu wspierania zgodności z przepisami BHP w pięciu różnych krajach i właśnie wydała pierwszą serię publikacji poświęconych Norwegii. Jest to kompleksowy raport, studia przypadków i wskazówki dotyczące polityki.

Inspekcja pracy i inne odpowiednie podmioty w Norwegii, takie jak służby prewencyjne, przeszły w ostatnich latach, w tym w okresie pandemii, ważne zmiany, które pomogły upowszechniać wiedzę na temat zgodności z przepisami BHP i egzekwować te przepisy.

Więcej informacji można znaleźć we wszystkich publikacjach opisujących podejścieNorwegiiwspierające zgodność z przepisami BHP.

Zapoznaj się z naszą sekcją tematyczną dotyczącą zwiększenia zgodności z przepisami BHP.