Upał w pracy: Wytyczne dla miejsc pracy – teraz dostępne w większej liczbie języków UE

Image

© NAPO

Zmiana klimatu jest realna i może zagrażać środowisku pracy i bezpieczeństwu pracowników. Rosnące temperatury stwarzają ryzyko stresu cieplnego, który dotyka pracowników w różnych sektorach.

Praktyczny przewodnik EU-OSHA Heat at work guide (Upał w pracy) – teraz dostępny w większej liczbie języków UE – zawiera praktyczne wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka związanego z pracą podczas upałów.

Ta publikacja o kluczowym znaczeniu skierowana jest zarówno do pracodawców, jak i pracowników i obejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu ograniczenie zagrożeń związanych z wysokimi temperaturami i zarządzanie nimi, a także szkolenia dla pracowników. Zawarte są w niej również porady dotyczące działań, które należy podjąć, jeśli pracownik wykazuje oznaki choroby związanej z wysoką temperaturą.

Tego lata zwracajmy uwagę na sygnały ostrzegawcze związane z wysoką temperaturą i podejmujmy działania!

Przeczytaj przewodnik Upał w miejscu pracy – wytyczne dla miejsc pracy

Dostęp do wytycznych w OSHwiki

Walcz z gorącem z Napo w...Za gorąco na pracę