You are here

Informacje
09/10/2017

Zbliża się szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

W dniach 21-22 listopada w Bilbao (Hiszpania) odbył się szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” zwieńczający kampanię „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017. Wiodący eksperci i decydenci europejscy omówili wyniki dwuletniej kampanii i wymienili się dobrymi praktykami w zakresie promowania zdrowego starzenia się w pracy.

Jednocześnie EU-OSHA wraz z partnerami uczcili dwa ważne wydarzenia: 20 lat Napo, naszego rysunkowego partnera w promowaniu BHP, i 10 lat programu partnerstwa w zakresie kampanii EU-OSHA.

Więcej o szczycie kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Kim jest Napo?

Kim są nasi oficjalni partnerzy kampanii?