Informacje
21/07/2020

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w starszym wieku: priorytet dla wszystkich

© Cristina Vatielli

Starzenie się i spadek liczebności siły roboczej nie jest w Europie nowym wyzwaniem: oczekuje się, że do 2030 r. pracownicy w wieku 55–64 lata będą stanowić 30% lub więcej siły roboczej. Jednocześnie wielu pracowników odejdzie z rynku pracy na długo przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zrównoważone rozwiązania, mające na celu zapewnienie pracownikom bezpiecznych, zdrowych i uczciwych warunków już od pierwszych dni ich życia zawodowego, są kluczowe dla zahamowania niekorzystnych procesów i zwiększenia produktywności w dłuższej perspektywie.

Aby wesprzeć rozwój polityki w tym ważnym obszarze, kilka lat temu Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) rozpoczęła prace nad projektem, który dostarczył wielu analiz polityk i inicjatyw dotyczących starzenia się pracowników w całej Europie.

Odkryj projekt „Bezpieczniejsze i zdrowsze warunki pracy dla osób w każdym wieku – bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej” i uzyskaj dostęp do wielu publikacji

Dowiedz się więcej o tym, jak europejskie państwa radzą sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, poznając Narzędzie wizualizacji danych na temat zdrowia w kontekście starzejącej się siły roboczej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), opublikowane w 2017 r.

Pomóż nam wspierać zdrowe praktyki pracy dla osób w każdym wieku – wykorzystaj i udostępnij praktyczne źródła rozpowszechniane w kampanii 2016–2017: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”