You are here

Informacje
17/08/2017

Poradniki z dobrymi praktykami w rolnictwie i rybołówstwie – już dostępne!

Dwa wyczerpujące poradniki sektorowe dotyczące dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są teraz dostępne do pobrania w ponad 20 językach. Zostały one opublikowane przez Komisję Europejską i dotyczą rolnictwa, hodowli zwierząt gospodarskich, ogrodnictwa i leśnictwa, a także małych statków rybackich (stanowiących 80% floty rybackiej w UE). Zawierają mnóstwo przykładów dobrych praktyk w zakresie zapobiegania zagrożeniom, studia przypadków oparte na rzeczywistych zdarzeniach oraz praktyczne materiały. Stanowią doskonałe źródło wiedzy i służą zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w tych sektorach. Poradniki opracowano w sposób przyjazny dla użytkownika; zawierają glosariusze, ilustracje i wykresy.

Pobierz poradniki dotyczące dobrych praktyk:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w rolnictwie, hodowli zwierząt, ogrodnictwie i leśnictwie

Europejski przewodnik dotyczący zapobiegania ryzyku na małych statkach rybackich