Informacje
18/07/2019

Zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego w młodym wieku: streszczenie seminarium już dostępne

@Annie Spratt on Unsplash

EU-OSHA we współpracy z ENETOSH (Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) zorganizowała seminarium poświęcone problemowi chorób układu mięśniowo-szkieletowego u młodych ludzi i pracowników. Seminarium było częścią projektu przeglądowego związanego z BHP dotyczącego chorób układu mięśniowo-szkieletowego i odbyło się w związku ze zbliżającą się kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Kręgosłup i spółka proszą o uwagę”, która ma rozpocząć się w październiku 2020 r.

Wydarzenie stanowiło okazję do podnoszenia świadomości na temat potrzeby dbania o zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego w młodym wieku. Uczestnicy wymieniali się pomysłami w małych grupach kierowanych przez ekspertów. Zajmowano się czterema aspektami problemu: badaniami, polityką (BHP – ergonomia), praktyką (włączanie problematyki BHP w edukację) i komunikacją (postrzeganie ciała).

Przeczytaj sprawozdania na temat najważniejszych wniosków z poszczególnych warsztatów

Dowiedz się więcej o zapobieganiu chorobom układu mięśniowo-szkieletowego

Przeczytaj praktyczny przewodnik dla małych przedsiębiorstw na temat zagrożeń psychospołecznych, stresu i chorób układu mięśniowo-szkieletowego