Informacje
15/05/2019

Przyszła rola dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji w europejskich zakładach pracy

photo: Gerd Altmann via pixabay.com

Wykorzystanie dużych zbiorów danych w połączeniu z technologią uczenia się maszyn staje się coraz bardziej popularne w europejskich miejscach pracy. Dwa nowe dokumenty z prognozami otwierającymi debatę stanowią przegląd korzyści i potencjalnych rodzajów ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy wynikających z korzystania z technologii cyfrowych. Pierwszy artykuł, dotyczący korzystania z dużych zbiorów danych dla zwiększenia skuteczności inspekcji, dotyczy ukierunkowywania inspekcji związanych z BHP.

W drugim artykule nakreślono, gdzie i w jaki sposób korzysta się ze sztucznej inteligencji, np. podczas dokonywania decyzji dotyczących zasobów kadrowych w miejscu pracy (analiza osób, procedury rekrutacyjne), w robotyce opartej na sztucznej inteligencji, w chatbotach w działach wsparcia, lub w technologiach ubieralnych na liniach produkcyjnych. Autorzy obydwu artykułów podsumowują, że połączenie sztucznej i ludzkiej inteligencji to najlepsze wyjście.

Zalecają oni też sposoby zarządzania najważniejszymi rodzajami ryzyka. Należy podkreślić, że to nie technologia sama w sobie stwarza korzyści lub ryzyko związane z BHP, a raczej jej wdrożenie stwarza negatywne lub pozytywne warunki.

Przeczytaj artykuły o przyszłej roli dużych zbiorów danych dla skuteczności inspekcji i o korzyściach i ryzykach związanych ze sztuczną inteligencją w europejskich zakładach pracy.

Przeczytaj więcej informacji EU-OSHA na temat digitalizacji i BHP