You are here

Informacje
04/04/2017

Kontynuacja badania ESENER-2 dotyczącego udziału pracowników – sprawdź wyniki już teraz!

W jaki sposób zakłady organizują udział pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracą? Czy istnieją formalne struktury przedstawicielstwa pracowników, czy też pracownicy stają się coraz bardziej bezpośrednio zaangażowani w działania? Aby się tego dowiedzieć, sprawdź wyniki badania jakościowego EU-OSHA dotyczącego udziału pracowników i konsultacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będącego kontynuacją badania ESENER-2.

Przeczytaj komunikat prasowy

Przeczytaj sprawozdanie, podsumowanie i siedem sprawozdań krajowych

Przeglądaj ustalenia dotyczące badania zakładu, korzystając z internetowego pulpitu nawigacyjnego utworzonego na potrzeby badania