You are here

Informacje
10/10/2017

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego koncentruje się wokół miejsca pracy

Corocznie w dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Zwraca się wtedy uwagę na choroby psychiczne i ich skutki dla życia ludzi, w tym życia zawodowego. Tegorocznym tematem wyznaczonym przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego jest „zdrowie psychiczne w miejscu pracy”.

Według Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy 25% Europejczyków doświadcza w ciągu swojego życia problemów ze zdrowiem psychicznym, a około 10% długotrwałych problemów zdrowotnych i niepełnosprawności może wiązać się z zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi.

Wykorzystanie miejsca pracy jako otoczenia dla promowania zdrowia psychicznego nie tylko sprzyja ochronie zdrowia psychicznego (i fizycznego) oraz dobrego samopoczucia pracowników, ale również ma swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Zapoznaj się z artykułem OSHwiki zatytułowanym „Zdrowie psychiczne w pracy”

Być może zainteresuje cię też nasze sprawozdanie „Różnorodność miejsc pracy i ocena ryzyka: uwzględnienie wszystkich pracowników”

Zapoznaj się z innymi zasobami dotyczącymi psychospołecznych czynników ryzyka i stresu w pracy

Powiększ wiedzę w mediach społecznościowych #WorldMentalHealthDay