Informacje
30/05/2020

Narażenie na czynniki ryzyka nowotworów w pracy — nowe badanie dla Europy

Europejski Tydzień Walki z Rakiem – w dniach 25-31 maja – zwiększa świadomość na temat profilaktyki chorób nowotworowych, dostępu do leczenia i wsparcia dla osób, które wygrały walkę z rakiem.

Z tej okazji EU-OSHA przedstawia plan nowego i innowacyjnego Badania pracowników na temat czynników ryzyka narażenia na nowotwory w Europie. Dzięki zgromadzeniu wiarygodnych danych dotyczących narażenia w miejscu pracy przewiduje się, że badanie to wypełni istotną lukę w informacjach, jakie posiadamy na temat jednego z najpoważniejszych w Europie problemów zdrowotnych związanych z pracą.

Zebrane informacje stanowić będą dokładny i wszechstronny pogląd na obecne czynniki ryzyka i pomogą stworzyć podstawę działań profilaktycznych w przyszłości. Przygotowania do badania już się rozpoczęły, a EU-OSHA planuje opublikować pierwsze wyniki w 2023 r.

Przeczytaj przegląd projektu nowego badania

Odwiedź na naszej stronie internetowej część poświęconą badaniu oraz nowotworom związanym z pracą

Dowiedz się więcej na temat Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem