Informacje
08/04/2020

Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy: jak chronić pracowników szczególnie narażonych na ryzyko?

Image by Irén Nemess from Pixabay

Pięć dokumentów konsultacyjnych EU-OSHA określa sektory, w których pracownicy są obciążeni dużym ryzykiem narażenia na czynniki biologiczne: zawody związane ze zwierzętami, gospodarowanie odpadami i oczyszczanie ścieków, uprawa roli, miejsca pracy związane z podróżami i kontaktami z podróżnymi oraz opieka zdrowotna.

W dokumentach tych przedstawiono wyniki projektu badawczego przeprowadzonego w celu usunięcia luki w wiedzy na temat czynników biologicznych w miejscu pracy i związanych z tym skutków dla zdrowia. Zwrócono w nich również uwagę na grupy wrażliwe i pojawiające się zagrożenia, a także zawarto w nich zalecenia w zakresie skutecznej profilaktyki.

Przeczytaj dokumenty konsultacyjne

Dowiedz się więcej na temat chorób zawodowych powodowanych przez czynniki biologiczne

Przeczytaj nasz niedawno opublikowany artykuł w OSHwiki COVID-19: guidance for the workplace (COVID-19: wskazówki dla miejsca pracy)

Przeczytaj ten artykuł na temat epidemii i miejsca pracy