Badanie roli łańcuchów dostaw w ulepszaniu bezpieczeństwa i higieny pracy

Image

©  Quality Stock Arts - stock.adobe.com

W ramach swojego programu badawczego mającego na celu poprawę zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) EU-OSHA zbadała potencjał łańcuchów dostaw – relacji między nabywcami a sprzedającymi – w celu promowania BHP.

Rozszerzając zakres badań poza tradycyjne stosunki pracy, zbadano potencjał praktyk rynkowych w zakresie poprawy warunków pracy. Gruntowny przegląd publikacji koncentrujący się na poprawie BHP poprzez łańcuchy dostaw w sektorze rolno-spożywczym i budowlanym zapewnia kompleksowe zrozumienie tego tematu. Dodatkowo w dwóch dokumentach orientacyjnych dokonano oceny wdrażania tych praktyk, możliwości i wyzwań z nimi związanych w sektorach rolno-spożywczym i budowlanym.

Program badawczy EU-OSHA ma na celu inspirowanie i wspieranie przedsiębiorstw w przestrzeganiu przepisów BHP. Dostępny jest wyczerpujący raport na ten temat.

Przeczytaj raport i jego streszczenie Poprawa BHP za pośrednictwem łańcuchów dostaw: inicjatywy rynkowe w przemyśle rolno-spożywczym i budowlanym oraz powiązane dokumenty orientacyjne

Zobacz wszystkie publikacje na ten temat Wysoki poziom BHP opłaca się przedsiębiorstwom