Informacje
17/06/2019

Dyrektor wykonawczy EU-OSHA porusza kwestię nowotworów pochodzenia zawodowego w wywiadzie z Euronews

W najnowszym odcinku z serii „Real Economy” Euronews analizuje zagrożenia środowisk pracy w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów pochodzenia zawodowego. W odcinku tym przeprowadzono wywiad z dyrektorem wykonawczym EU-OSHA, dr Christą Sedlatschek, a także przedstawiono dobre praktyki na przykładzie przemysłu drzewnego.

Nowotwory pochodzenia zawodowego powodują najwyższy odsetek chorób i zgonów związanych z pracą i są jednym z największych zagrożeń dla zdrowia, z jakim borykają się miejsca pracy w całej Europie. EU-OSHA prowadząc obecnie kampanię na lata 2018-19: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” znacząco przyczynia się do zwalczania nowotworów pochodzenia zawodowego zgodnie z wartościami europejskiego filaru praw socjalnych.

Obejrzyj wywiad, klikając na ten film (dostępny w 12 językach)

Dowiedz się więcej o inicjatywie europejskiej dostarczającej informacje na temat substancji rakotwórczych - Plan działania dotyczący substancji rakotwórczych

Skorzystaj z narzędzi OiRA, rozwiązań sektorowych dla mikro- i małych przedsiębiorstw na potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka