Informacje
06/04/2020

Komisja Europejska zwraca się do partnerów o zabranie głosu w sprawie Europejskiego filaru praw socjalnych

Image by athree23 from Pixabay

Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej rozpoczęła ogólnounijne konsultacje w sprawie wdrażania filaru.

Zbiega się to z opublikowaniem komunikatu Komisji opisującego sposoby, w jakie polityka społeczna pomoże zbudować silną Europę socjalną w naszym szybko zmieniającym się społeczeństwie.

DG ds. Zatrudnienia zaprasza wszystkie kraje UE, partnerów społecznych i inne podmioty do wymiany poglądów i działań niezbędnych w dziedzinie zatrudnienia i sprawiedliwości społecznej. Nicolas Schmit, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych, zaoferuje swoje wsparcie, składając partnerom i władzom w państwach członkowskich wizytę, jak tylko sytuacja związana z pandemią Covid-19 mu na to pozwoli, aby bezpośrednio wysłuchać ich opinii i podjętych zobowiązań.

BHP ma fundamentalne znaczenie dla praw socjalnych. Dlatego właśnie EU-OSHA zachęca wszystkich do wyrażenia swojej opinii i wysłania uwag za pośrednictwem wielojęzycznej strony internetowej

Przeczytaj komunikat Komisji „Silna Europa Socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji“