You are here

Informacje
04/12/2017

Europa odlicza czas do kampanii na lata 2018-2019 „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Wraz z zakończeniem kampanii na lata 2016-17 r. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” zaczęło się odliczanie dni do rozpoczęcia następnej kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą” w kwietniu 2018 r.

Celem kampanii na lata 2018-19 jest zwiększanie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Dowiedz się więcej o nagrodzie filmowej