Informacje
12/02/2020

Konferencja na temat przyszłości pracy zwraca uwagę na znaczenie BHP

Image by Albert Dezetter from Pixabay

W dniu 12 lutego dr Christa Sedlatschek, dyrektor wykonawcza EU-OSHA, weźmie udział w międzynarodowej konferencji zatytułowanej Przyszłość pracy. Wyzwania i możliwości w zakresie BHP. Dr Sedlatschek będzie uczestniczyć w dyskusji panelowej pt. Od badań do polityki ukierunkowanej na działania. Wygłosi przemówienie na temat pojawiających się zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi oraz sposobów ich usuwania, a także dokona prezentacji kampanii EU-OSHA na lata 2020-2022 poświęconej zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego.

Na konferencji, którą organizują włoski organ ds. odszkodowań dla pracowników i Międzynarodowa Komisja Ochrony Zdrowia (ICOH), spotkają się eksperci międzynarodowi w celu stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmieniającym się światem pracy, podkreślając znaczenie BHP w zmianach zachodzących kwestiach demograficznych i na rynku pracy oraz wobec szybkiego postępu technologicznego.

Więcej informacji na temat konferencji