Informacje
26/03/2019

Partnerzy kampanii EU-OSHA prowadzą wymianę dobrych praktyk w zakresie radzenia sobie z substancjami niebezpiecznymi — podsumowanie wydarzenia już dostępne!

Partnerzy kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą” oraz inni eksperci zgromadzili się na dwa dni w Brukseli, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Uczestnicy warsztatów i sesji plenarnych omawiali sposoby ograniczania narażenia na czynniki rakotwórcze i inne substancje niebezpieczne w miejscu pracy. Wśród poruszonych istotnych tematów znalazły się multidyscyplinarne działania w zakresie BHP, skuteczne systemy oceny ryzyka i aktywna komunikacja na wszystkich poziomach.

W czasie wydarzenia obchodzono 10-lecie partnerstwa w ramach kampanii. Najdłużej współpracujący z EU-OSHA oficjalni partnerzy kampanii i jej najaktywniejsi w 2018 r. partnerzy medialni zostali uhonorowani za ich wyjątkowy wkład w kampanie EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.

Zapoznaj się z opiniami ekspertów. Można je znaleźć w podsumowaniu wydarzenia i odnośnych prezentacjach

Sprawdź, co w tym czasie działo się na Twitterze i obejrzyj galerię zdjęć 

Poznaj nasze narzędzia i zasoby służące utrzymywaniu substancji niebezpiecznych pod kontrolą w miejscu pracy