Informacje
16/01/2020

EU-OSHA to historia sukcesu, mówi europejski komisarz ds. pracy i praw socjalnych.

Ciągle zmieniający się świat pracy niesie nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników, więc musimy informować przedsiębiorstwa o dobrych praktykach i dzielić się nimi, a państwa członkowskie powinny pozostawać w kontakcie z firmami, ośrodkami i lokalnymi zakładami. W nagraniu wideo dla EU-OSHA, Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. pracy i praw socjalnych, potwierdza udział Agencji we wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstw dzięki narzędziom oceny ryzyka online oraz wspieraniu Komisji Europejskiej w procesie przewidywania nowych i pojawiających się zagrożeń. Podkreśla on również skuteczność naszej sieci punktów centralnych w zakresie rozpowszechniania wiedzy i promowania BHP na poziomie krajowym.

Agencja powinna odgrywać wiodącą rolę w działaniach informujących o wyzwaniach, z jakimi w niedalekiej przyszłości będą zmagać się miejsca pracy w Europie, takich jak skutki transformacji cyfrowej, starzenia się pracowników i nowych form pracy – podsumowuje Schmit.

EU-OSHA z zadowoleniem przyjmuje objęcie przez Nicolasa Schmita swojej nowej roli propagatora BHP w Europie oraz bardzo docenia jego uznanie dla pracy Agencji w ciągu ostatnich 25 lat.

Obejrzyj nagranie wideo Nicolasa Schmita, europejskiego komisarza ds. pracy i praw socjalnych dla EU-OSHA.