You are here

Informacje
04/09/2017

Według nowych globalnych szacunków wypadki i urazy związane z pracą corocznie kosztują UE 476 mld EUR.

Ekonomiczne uzasadnienie wagi bezpieczeństwa i zdrowia w pracy nigdy wcześniej nie było bardziej oczywiste. Nowe szacunki pochodzące z projektu nt. kosztów i korzyści wynikających z BHP wskazują, że urazy i choroby związane z pracą kosztują UE co roku około 476 mld EUR. Sam koszt nowotworów związanych z pracą wynosi 119,5 mld EUR.

W ramach projektu, we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy i innymi partnerami, EU-OSHA opracowuje przybliżony ekonomiczny model kosztów nieskutecznych lub nieistniejących środków w zakresie BHP. Model pozwoli na kompleksowy pomiar wynikającego z tego obciążenia dla społeczeństwa, a wyniki umożliwią decydentom politycznym lepsze zrozumienie ekonomicznego wpływu złych praktyk w zakresie BHP.

Najnowsze wnioski projektu i interaktywne narzędzie wizualizacji dostępnych danych zostaną przedstawione na XXI Światowym Kongresie na temat Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Singapurze.

Przeczytaj komunikat prasowy

Przejdź do narzędzia wizualizacji danych

Dowiedz się więcej nt. ekonomicznych korzyści dobrej praktyki w zakresie BHP

Zobacz zdjęcia