Informacje
04/02/2019

EU-OSHA obchodzi Światowy Dzień Walki z Rakiem, ogłaszając sondaż dotyczący narażenia na czynniki ryzyka chorób nowotworowych w miejscu pracy

Rak jest główną przyczyną zgonów związanych z pracą w Europie. Aby chronić pracowników i walczyć z chorobami nowotworowymi związanymi z pracą potrzebujemy wiarygodnych i porównywalnych danych na temat narażenia na czynniki ryzyka chorób nowotworowych w miejscu pracy w Europie.

W Światowym Dniu Walki z Rakiem EU-OSHA z zadowoleniem ogłasza, że jej trójstronna Rada Zarządzająca daje zielone światło, by w 2020 r. przeprowadzić sondaż telefoniczny wspomagany komputerowo w celu oceny narażenia pracowników na działanie czynników rakotwórczych.

Przeczytaj sprawozdanie i streszczenie sprawozdania dotyczącego badania wykonalności opracowania sondażu telefonicznego.

Przeczytaj nasze streszczenie sprawozdania nt. strategii politycznych, inicjatyw i dobrych praktyk dotyczących rehabilitacji i powrotu do pracy po przebytym nowotworze dostępne w 14 językach.

Znajdź użyteczne porady dla pracodawców dotyczące powrotu do pracy pracowników ze stwierdzoną chorobą nowotworową dostępne w 25 językach.