Informacje
03/12/2019

EU-OSHA patrzy w przyszłość i oczekuje kolejnych lat sukcesów

Kończy się rok 25-lecia EU-OSHA: w naszym ostatnim artykule rocznicowej serii przyglądamy się, jak Agencja prognozuje nowe i pojawiające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W 2005 r. EU-OSHA stworzyła Europejskie Obserwatorium Ryzyka w celu gromadzenia wiarygodnych informacji o zmianach w środowisku pracy oraz ich potencjalnych skutkach dla bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Prace te są kontynuowane w serii badań prognostycznych. Wśród poruszonych dotąd tematów są zielone miejsca pracycyfryzacja.

Celem tych projektów jest przekazywanie decydentom i innym zainteresowanym podmiotom informacji potrzebnych do terminowego i skutecznego zapobiegania przyszłym wyzwaniom w zakresie BHP.

Przeczytaj nasz ostatni artykuł poświęcony 25-leciu Agencji. Opisano w nim, jak EU-OSHA przewiduje przyszłe wyzwania

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej, w części poświęconej nowym ryzykom

Zapoznaj się z pełną serią artykułów poświęconych 25-leciu Agencji, opublikowanych w 2019 r.