Unijni inspektorzy pracy mają kluczowe znaczenie dla urzeczywistnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Image

© Pexels

Celem inspektoratów pracy jest wspieranie przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej za pomocą systemów sankcji i standardowych środków. Systemy te obejmują inspekcje na miejscu przeprowadzane przez inspektorów pracy, które mają na celu monitorowanie i egzekwowanie przepisów krajowych, a także strategie związane z zapobieganiem wypadkom i chorobom w miejscu pracy. W krajach europejskich można spotkać różne podejścia i wdrożenia takich systemów.

Odpowiednio dostosowana reakcja na naruszenia może odegrać znaczącą rolę we wspieraniu zgodności z przepisami. Jest ona zazwyczaj proporcjonalna i obejmuje zarówno zalecenia, jak i administracyjne kary pieniężne oraz oskarżenia. Aby ułatwić podejmowanie decyzji, można rozważyć wprowadzenie standardowego środka mającego zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Celem tych wysiłków jest stworzenie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy z korzyścią dla wszystkich – przy zerowej tolerancji dla naruszeń.

Przeczytaj dokument do dyskusji „Wspieranie zgodności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – europejskie systemy inspekcji pracy obejmujące sankcje i standardowe środki”

Znajdź artykuł na OSHWiki „Rola sankcji w polityce i praktyce europejskiej inspekcji pracy”

Sprawdź naszą sekcję tematyczną „Poprawa zgodności z przepisami BHP”