Warsztaty ESENER skupiają się na bezpieczeństwie i zdrowiu w europejskim sektorze edukacji

Image

© Drazen - stock.adobe.com

Jak wynika z badania ESENER pracownicy w sektorze edukacji są na co dzień narażeni na szereg istotnych czynników związanych z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi i zagrożeniami psychospołecznymi, takimi jak presja czasu, długotrwałe siedzenie, głośny hałas oraz radzenie sobie z trudnymi uczniami i rodzicami.

Potrzeba bardziej zdecydowanych reakcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w tym sektorze jest powodem, dla którego w dniu 26 kwietnia eksperci EU-OSHA, przedstawiciele Komisji Europejskiej i partnerzy społeczni UE spotkają się w celu przeprowadzenia internetowej debaty na temat najważniejszych ustaleń badania

Warsztaty dotyczą w szczególności danych pochodzących z trzech rund europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER), a także ustaleń z rozmów ekspertów z zainteresowanymi stronami z sektora. Podczas tego wydarzenia szczególny nacisk zostanie położony na to, w jaki sposób wypełnić luki w ocenach ryzyka wynikające z przekształcenia praktyk dydaktycznych w związku z transformacją cyfrową i skutkami COVID-19.

Zarejestruj się bezpłatnie na seminarium internetowe Zarządzanie BHP w sektorze edukacji – jaki jest stan europejskich miejsc pracy?

Przeczytaj sprawozdanie i podsumowanie: Edukacja – dane z europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER)

Wszystkie wyniki badania dotyczące tego sektora można znaleźć w wizualizacji danych ESENER.