Informacje

Back to highlights

Badanie ESENER identyfikuje technologie cyfrowe i COVID-19 jako nowe wyzwania dla zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem

Image

© EU-OSHA

W europejskim badaniu przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) z 2019 r. wyraźnie wskazano na cyfryzację jako czynnik mogący wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Pomimo coraz częstszego korzystania z robotów, laptopów, smartfonów lub urządzeń nasobnych w mniej niż jednym na cztery miejsca pracy (24%) prowadzi się dyskusje na temat potencjalnego wpływu takich technologii na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Dalsze wyzwania wiążą się z zagrożeniami psychospołecznymi i praktykami pracy, które uległy zmianom w wyniku pandemii COVID-19, jak wskazano w badaniach następczych. Rozwiązania obejmują zwiększenie udziału pracowników w celu identyfikacji zagrożeń i zapobieganiu im, a także obejmują ramy legislacyjne mające na celu zwiększenie zgodności z przepisami BHP.

W sprawozdaniu ogólnym ESENER z 2019 r. omówiono te tematy, wykorzystując dane uzyskane od ponad 45 000 respondentów ze wszystkich miejsc pracy, niezależnie od ich wielkości i sektora działalności, w 33 państwach europejskich. ESENER jest wiodącym narzędziem monitorowania zarządzania BHP i źródłem informacji dla decydentów europejskich i krajowych.

Przeczytaj sprawozdanie ogólnestreszczenie

Kliknij, aby przejść do załącznika technicznego