Informacje
05/09/2019

ESENER: przegląd zarządzania BHP w Europie

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Badanie ESENER przeprowadzone przez EU-OSHA pomaga zrozumieć, w jaki sposób europejskie miejsca pracy traktują zdrowie i bezpieczeństwo oraz jakie działania podejmują w celu promowania dobrostanu swoich pracowników. Wyniki stały się niezwykle cennym zasobem dla decydentów na szczeblu krajowym i europejskim.

Przeczytaj nasz nowy artykuł z okazji 25-lecia poświęcony roli ESENER w pracy EU-OSHA

Odwiedź dział naszej strony internetowej poświęcony ESENER

Przeglądaj ustalenia z badania ESENER, korzystając z naszego interaktywnego pulpitu nawigacyjnego utworzonego na potrzeby badania