Informacje
08/05/2020

ESENER 2019: wyniki badania miejsc pracy ujawnione w przeddzień Dnia Europy

© EU-OSHA 

EU-OSHA przedstawia kluczowe wyniki Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) wskazujące kluczowe czynniki ryzyka zgłaszane przez europejskie miejsca pracy – zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i zagrożenia psychospołeczne.

W badaniu wzięło udział przeszło 45 tys. przedsiębiorstw z 33 państw, które udzieliły odpowiedzi na pytania dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa i zdrowia w pracy (BHP), w tym dotyczące pojawiającej się kwestii cyfryzacji.

Badanie ESENER 2019 stanowi nieocenione źródło informacji dla decydentów, gdyż w porównaniu z edycją z 2014 r. przedstawia zaktualizowany obraz, jeśli chodzi o podnoszenie świadomości o zagrożeniach i zarządzanie BHP w europejskich miejscach pracy.

Przeczytaj nasz komunikat prasowy powstały przy wsparciu komisarza Nicolasa Schmita

Przeczytaj streszczenie poświęcone kluczowym wynikom w przeglądzie polityki ESENER 2019

Obejrzyj wizualizację danych ESENER, aby poznać dane z 2009 i 2014 r.(dane z 2019 r. będą wkrótce dostępne)