Informacje
08/06/2020

Wyniki badania ESENER 2019 są teraz dostępne w interaktywnej wizualizacji danych.

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Do naszego narzędzia wizualizacji danych ESENER dodano najnowsze dane z Europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER) z 2019 r..

Po raz pierwszy stało się możliwe porównanie na szczeblu europejskim i krajowym wyników badań ESENER z 2019 r. i 2014 r., a także według sektora działalności lub rozmiaru przedsiębiorstwa.

W badaniu ESENER 2019 zgromadzono dane z przedsiębiorstw w 33 państwach europejskich dotyczące sposobu zarządzania bezpieczeństwem i higieną w pracy (BHP), a w szczególności zagrożeniami psychospołecznymi. Starano się również zidentyfikować w nim czynniki wpływające na dobre zarządzani BHP oraz przeszkody stojące na jego drodze w celu podniesienia poziomu zrozumienia dla wsparcia, jakiego potrzebują przedsiębiorstwa.

To bezpłatne, interaktywne i dostępne w wielu językach narzędzie sprawia, że wyniki badania są dostępne do przeglądania przez użytkowników. Istnieje możliwość zapoznania się z pytaniami zadanymi w badaniu, a następnie porównania wyników między państwami za pomocą wykresów i map. Ponadto w łatwy sposób można wymieniać się danymi i je eksportować.

Wykorzystaj narzędzie interaktywne, aby przeglądać dane z 2019 r. oraz porównania.

Przeczytaj również nasz przegląd polityki ESENER 2019, w którym znajduje się streszczenie najnowszych wyników.