Wzmacnianie pozycji młodzieży: wspieranie umiejętności ekologicznych na rzecz zrównoważonej przyszłości

Image

© Edy - stock.adobe.com

W Międzynarodowym Dniu Młodzieży, 12 sierpnia 2023 r., świętujemy ogromny potencjał młodych ludzi w kształtowaniu bardziej ekologicznej, zrównoważonej i zdrowszej przyszłości dla wszystkich. 

Rozpoczęcie zielonej i cyfrowej transformacji wymaga całościowego podejścia do wyposażania młodych pokoleń w zielone umiejętności i nadania priorytetu bezpieczeństwu i higienie pracy (BHP).

Inicjatywy ekologiczne często obejmują pracę z nowymi technologiami, materiałami i procesami, co stwarza nowe zagrożenia w miejscach pracy. Włączenie zasad BHP do rozwoju umiejętności ekologicznych gwarantuje, że młodzi ludzie mogą być orędownikami zrównoważonego rozwoju, jednocześnie dbając o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Temat globalnej kampanii jest zgodny z celami Europejskiego Roku Umiejętności , którego celem jest pomoc w przekwalifikowaniu ludzi w zakresie technologii cyfrowych i ekologicznych.

Świętuj Międzynarodowy Dzień Młodzieży w 2023 r., zaangażuj się!

Odwiedź stronę internetową naszej kampanii Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym, aby uzyskać dostęp do licznych zasobów dotyczących zarządzania technologiami cyfrowymi w pracy.

Zapoznaj się również z naszym projektem OSHVET, aby uwzględnić zagadnienia BHP w kształceniu i szkoleniu zawodowym.