You are here

Informacje
26/07/2017

Pojawiające się zagrożenia: podejmowanie już dzisiaj działań na rzecz bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy jutra

Odwiedź stronę dotyczącą pojawiających się zagrożeń w witrynie internetowej EU-OSHA, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej działalności w tym ważnym obszarze. Za pośrednictwem Europejskiego Obserwatorium Ryzyka, przewidujemy i analizujemy nowe i pojawiające się zagrożenia, związane m.in. z nowymi formami pracy lub innowacyjnymi procesami pracy.

Wśród podjętych dotychczas tematów znalazły się: bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w zielonych miejscach pracy, zarządzanie nanomateriałami w pracy oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i digitalizacja pracy.

Nasze projekty foresightowe dotyczą przyszłości pracy i wpływu zmian na bezpieczeństwo i zdrowie. Wyniki badań mogą pomóc ekspertom i podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki w opracowaniu rozwiązań na rzecz bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy w przyszłości.

Sekcja ta zawiera również ekspertyzy do dyskusji dotyczące takich tematów jak pozyskiwanie wiedzy z tłumu, robotyka, leki zwiększające wydajność, drukowanie przestrzenne i technologie monitorowania.

Odwiedź stronę internetową poświęconą pojawiającym się zagrożeniom