Informacje
27/11/2019

Eliminacja nowotworów pochodzenia zawodowego wspólnym celem ekspertów na konferencji zorganizowanej przez fińską prezydencję Rady UE

Aby pomóc w realizacji Planu działania w zakresie substancji rakotwórczych, fińska prezydencja Rady Unii Europejskiej organizuje w dniach 27–28 listopada specjalną konferencję „Współpraca na rzecz eliminacji nowotworów pochodzenia zawodowego”.

Oprócz EU-OSHA wezmą w niej udział eksperci reprezentujący Komisję Europejską, partnerów społecznych i krajowe organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy.

Cel konferencji Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie zmniejszania narażenia na czynniki rakotwórcze w pracy oraz przegląd postępów w realizacji planu działania i niezałatwionych jeszcze kwestii.

Informacje o wydarzeniu

Dowiedz się więcej o planie działania i roli EU-OSHA

Dowiedz się więcej o kampanii EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – substancje niebezpieczne pod kontrolą”