Skuteczne wdrażanie inteligentnych cyfrowych systemów monitorowania bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz włączanie pracowników w procesy decyzyjne

Image

© sitthiphong - stock.adobe.com

Inteligentne cyfrowe systemy monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) korzystają z technologii cyfrowych do monitorowania zagrożeń w miejscu pracy oraz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Znajdują się one w urządzeniach do noszenia na ciele, sprzęcie lub aplikacjach w telefonie i mogą przyczynic sie do tego, że miejsca pracy staną się bezpieczniejsze.

Systemy te mogą również przyczynić się do poprawy włączenia w procesy decyzjne pracowników oraz do większej różnorodności w miejcu pracy, przez wspieranie i zaspokajanie potrzeb określonych grup osób, takich jak na przykład pracownicy starsi, migranci, specjaliści z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży.

Aby te technologie stały się naprawdę skuteczne i korzystne dla wszystkich należy przyjrzeć się wcześniej kilku kwestiom, takim jak: zaangażowanie pracowników i kultura organizacyjna, struktura przedsiębiorstwa, infrastruktura technologiczna itd.

Nasze dwa nowe dokumenty konsultacyjne wyjaśniają, w jaki sposób skutecznie wdrażać inteligentne cyfrowe systemy monitorowania sprzyjające włączeniu pracowników. Zajrzyj do nich:

Cyfrowe systemy monitorowania BHP: wdrażanie nowych technologii w celu monitorowania BHP w miejscu pracy

Cyfrowe systemy monitorowania BHP: wspieranie włączenia i różnorodności w miejscu pracy