You are here

Informacje
08/11/2016

Skutki gospodarcze dobrego i słabego zarządzania BHP będące przedmiotem analizy EU-OSHA

Do zrozumienia kosztów chorób i zgonów związanych z pracą oraz prawdziwych korzyści związanych z dobrym zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy potrzebne są dobrej jakości dane.

W odpowiedzi na to wyzwanie EU-OSHA realizuje dwustopniowy przeglądowy projekt „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy”, którego celem jest opracowanie ekonomicznego modelu kalkulacji kosztów w celu wiarygodnego oszacowania kosztów.

Projekt ten oparty na wielkoskalowym badaniu mającym na celu identyfikację i ocenę dostępnych danych w każdym państwie członkowskim. Wyniki tego badania będą stosowane w opracowaniu zaawansowanego ekonomicznego modelu kalkulacji kosztów w oparciu o krajowe źródła danych.

Dowiedz się więcej o projekcie „Koszty i korzyści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy” w naszej specjalnej sekcji strony internetowej