You are here

Informacje
25/05/2017

Zestawianie ze sobą ustaleń z większych badań na temat miejsc pracy

Raport ze wspólnej analizy obejmuje trzy większe badania europejskie i oferuje dogłębny obraz tego, w jaki sposób zarządza się bezpieczeństwem i zdrowiem w europejskim miejscach pracy. Ten kompleksowy przegląd stanowi zestawienie punktu widzenia przedsiębiorstw na temat zarządzania zagrożeniami i świadomości na temat zagrożeń z punktem widzenia pracowników na temat narażenia na zagrożenia i wyników w zakresie BHP.

Analizowane wyniki pochodziły z drugiego europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzonego przez EU-OSHA, modułu ad hoc badania aktywności ekonomicznej ludności 2013 (LFS) Eurostatu dotyczącego wypadków w pracy i innych związanych z pracą problemów zdrowotnych i 6. europejskiego badania warunków pracy (EWCS) przeprowadzonego przez Eurofound.

Ustalenia z tych badań mają na celu wsparcie decydentów, pracodawców i pracowników oraz osób zawodowo zajmujących się BHP w ich staraniach na rzecz tworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych miejsc pracy.

Pobierz pełny raport

Przeczytaj streszczenie