Informacje
14/12/2018

Zapoznaj się z nowym badaniem na temat systemów wczesnego ostrzegania o chorobach związanych z pracą

Systemy ostrzegania i nadzoru wybiórczego obejmują funkcję wczesnego ostrzegania o nowych i pojawiających się zagrożeniach i chorobach związanych z pracą dla decydentów oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. W sprawozdaniu szczegółowo analizuje się kilka skutecznych rozwiązań ostrzegawczo-nadzorczych z UE oraz spoza UE.

Omówiono, jak opisane podejścia można powielać w innych krajach bądź jak funkcję ostrzegawczą można dodać do istniejących systemów monitorowania. Stwierdza się też, że zasadnicze znaczenie ma lepsze informowanie o wkładzie systemów ostrzegania i nadzoru wybiórczego w profilaktykę i kształtowanie polityki w oparciu o dowody; utrzymanie motywacji osób dokonujących zgłoszeń w systemie; zapewnienie wystarczającego politycznego wsparcia i środków finansowych; oraz wspieranie współpracy międzynarodowej i wymiany danych w UE.

Przeczytaj komunikat

Pobierz sprawozdanie końcowe i streszczenie

Dowiedz się więcej o systemach ostrzegania i nadzoru wybiórczego