Nowy raport na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy po pandemii COVID-19

Image

© Tshidzumba - stock.adobe.com

Przeciwdziałanie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy nabrało jeszcze większego znaczenia po pandemii. Najnowszy raport EU-OSHA zawiera szczegółową analizę europejskich badań dotyczących zdrowia psychicznego w miejscu pracy, obejmujących okresy przed pandemią, w jej trakcie i po jej zakończeniu. Raport zawiera dane z badania Puls BHP z 2022 r., w którym wzięło udział ponad 27,000 pracowników ze wszystkich państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. 

W nowym raporcie przedstawiono cenne informacje, które pozwolą podejmować świadome decyzje dotyczące zapobiegania wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy i radzenia sobie z nimi. 

Przeczytaj raport pt. Zdrowie psychiczne w pracy po pandemii COVID-19 – co mogą nam powiedzieć dane europejskie.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą sekcją tematyczną poświęconą zagrożeniom psychospołecznym i zdrowiu psychicznemu w miejscu pracy.