Informacje
12/11/2018

Budowanie europejskiego filara praw socjalnych: Rok później

W dniu 17 listopada 2017 r. Parlament Europejski, Komisja i Rada wspólnie ogłosiły przełomową inicjatywę na rzecz silniejszej społecznej Europy.

Europejski filar praw socjalnych potwierdza wspólne zaangażowanie Unii na rzecz nowych i skuteczniejszych praw obywateli, w tym poprawy warunków pracy.

Rok później przyglądamy się znacznemu postępowi, jaki udało nam się osiągnąć. W kwietniu, zgodnie z trwającą kampanią Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy, Komisja zaproponowała ograniczenie narażenia pracowników na pięć substancji chemicznych powodujących raka. Szacunki wskazują, że wniosek ten poprawiłby warunki pracy ponad 1 000 000 pracowników w UE i zapobiegłby ponad 22 000 przypadków chorób zawodowych.

W czerwcu osiągnięto kolejne porozumienie, w tym wnioski dotyczące dyrektyw w sprawie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.

EU-OSHA aktywnie wspiera filar praw socjalnych poprzez wiele działań, takich jak nasza praca nad bezpieczeństwem i zdrowiem starszych pracowników, która oferuje analizę polityk i inicjatyw dotyczących wyzwań związanych ze starzeniem się siły roboczej w Europie.