You are here

Informacje
10/09/2018

Substancje niebezpieczne: arkusze informacyjne na temat prawodawstwa i zastępowania

W ramach kampanii na lata 2018-2019: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” EU-OSHA opublikowała dwa arkusze informacyjne, z których każdy jest dostępny w kilku językach.

Biuletyn „Ramy legislacyjne na temat substancji niebezpiecznych w miejscach pracy” zawiera jasne i praktyczne streszczenie odpowiednich przepisów UE w tym zakresie.

Biuletyn „Zastępowanie substancji niebezpiecznych w miejscu pracy” zawiera informacje o całkowitym usuwaniu zagrożeń stwarzanych przez niektóre substancje niebezpieczne. Często jest to najlepsze możliwe rozwiązanie.

Odwiedź stronę internetową kampanii: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”